סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

אם לא ראיתי גמל שפורח באויר – גמל 

 

"מתניתין: איזו היא שבועת שוא? נשבע לשנות את הידוע לאדם. אמר על העמוד של אבן שהוא של זהב, ועל האיש שהוא אשה, ועל האשה שהיא איש. נשבע על דבר שאי אפשר לו, אם לא ראיתי גמל שפורח באויר, ואם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד וכו'" (שבועות כט ע"א).

 
שם עברי: גמל   שם באנגלית: Arabian camel Dromedary   שם מדעי: Camelus dromedarius

שם נרדף במקורות: בכרה, נאקה (נקבות), הוגני (בכר).


נושא מרכזי: האם הביטוי "גמל פורח באוויר" זהה לביטוי "גמלא פרחא"?

 

לנושאים נוספים העוסקים בגמל - לחץ כאן.אנו מוצאים בגמרא שני ביטויים שבמבט ראשון נראים חופפים אך למעשה אין הדברים כך. שני הביטויים הם "גמל פורח באוויר" בסוגייתנו ו"גמלא פרחא" ביבמות (קטז ע"א) ובמכות (ה ע"א). בניגוד לביטוי "גמל פורח באוויר" המציין תופעה בלתי אפשרית, ולכן השבועה היא שבועת שוא, הרי שגמלא פרחא מתאר מציאות קיימת אם כי נדירה או יוצאת דופן. רש"י במכות אומר: "גמלא פרחא - מין גמלים יש שהם קלים במרוצתם כעוף הפורח". מדברי רש"י משתמע שהוא מתייחס לגמלים אלו כמציאות קיימת ולא כאפשרות תיאורטית בלבד שהרי אומר "מין גמלים יש". (ראה במאמר "גמלא פרחא" במסכת מכות ה ע"א). אבחנה ברורה וחדה בין שני המושגים אנו מוצאים בחידושי הרשב"א (נדרים כד, ע"ב): "מתניתין: נדרי הבאי אם לא ראיתי בדרך זו כעולי מצרים, אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד. פירוש: אמר קונם עלי פירות אלו אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד אע"פ שלא ראה כן ממש אלא שראה עם רב ולא כמנין עולי מצרים הרי זה מותר לפי שדרך העולם כן לדבר בדרך ההבאי והפלגה, וקורין לעם רב עולי מצרים, ולנחש גדול נחש כקורת בית הבד וכיוצא בזה, ולא נתכוון זה לומר כן בדוקא ... ומה שלא שנה כאן אם לא ראיתי גמל פורח באויר כמו ששנה אותו בשבועות גבי שבועת שוא, אמרו בתוס' מפני שאין דרכן של בני אדם להיות מדברים כך ואינם קורין אפילו לגמלא פרחא גמל פורח באויר ולפיכך שנאו במשנת שבועות לפי שהיא שבועת שוא ממש בדבר שאי אפשר וכו'". בניגוד ל"נחש כקורת בית הבד" ו"עם רב" שבהם יש המגזימים הרי שגמל לא מתארים כפורח באויר ואפילו אם הוא "גמלא פרחא".

אם נסכם את דברי הרשב"א הרי שניתן ללמוד שהפער בין "גמלא פרחא" לבין "גמל פורח באוויר" גדול מהפער בין עם רב ל"יוצאי מצרים" או בין נחש גדול לנחש בגודל "קורת בית הבד". אמנם בשתי הדוגמאות האחרות ניתן להגזים, אך לא ייתכן שבני אדם יגזימו בכך שיקראו ל"גמלא פרחא" "גמל פורח באוויר". הסיבה להבדל היא, כנראה, בכך שההבדל בין שני סוגי הגמלים ("פרחא" ו"פורח באוויר") הוא איכותי ואילו ההבדלים במספרי האנשים וגודל הנחשים הם כמותיים. הגזמה אפשרית רק כאשר מדובר בהבדל כמותי ולא בהבדל איכותי.
 


צילום: Toby Hudson

 

 

לעיון נוסף:

בפורטל הדף היומי:
מקיימין קוצים בשדות לגמליהן
גמל האוחר בין הגמלים
נפישי גמלי סבי דטעיני משכי דהוגני
גמל שמהלכת לפנינו סומא באחת מעיניה
גמלא אזלא למיבעי קרני, אודני דהוו ליה גזיזן מיניה
אמרי אינשי מגמלא אונה

 א. המחבר ישלח בשמחה הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - [email protected]
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל. 

 כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה. 

תגובות

  1. ה סיון תשפ"ב 18:21 שאלה | ירין קימור

    שלום. מה הן התשובות ל3 החידול שחד הזקן לרבי יוסי ,ננחש המעופף וכד

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר