סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פירוש שטיינזלץ

כציפורי בפי הוושט [כמו קשר שמוצאים בפי החבל] וקשה להוציא את החבל מהמקום בו הוא קשור, כך גם יציאת הנשמה קשה לגוף. ר' יוחנן אמר כפטירי [כקשר אוניות] שמוציאים בקושי בפי וושט.

א ואמר ר' לוי בר חיתא: הנפטר (הנפרד) מן המת, לא יאמר לו "לך לשלום" אלא "לך בשלום". ולהיפך הנפטר מן החי לא יאמר לו "לך בשלום" אלא "לך לשלום".

וראיה לדבר: הנפטר מן המת לא יאמר לו "לך לשלום" אלא "לך בשלום", שנאמר: "ואתה תבוא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה" (בראשית טו, טו).

הנפטר מן החי לא יאמר לו "לך בשלום" אלא "לך לשלום", שהרי דוד שאמר לאבשלום: "לך בשלום" (שמואל ב' טו, ט) סופו היה שהלך ונתלה, ולעומת זה יתרו שאמר למשה "לך לשלום" (שמות ד, יח), הלך והצליח.

ואמר ר' לוי: כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש, ומבית המדרש לבית הכנסת — שהולך ממצות תפילה למצות לימוד תורה, וממצות לימוד תורה למצות תפילה זוכה ומקבל פני שכינה, שנאמר: "ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון" (תהלים פד, ח).

ועל אותו פסוק אמר רב חייא בר אשי אמר רב: תלמידי חכמים אין להם מנוחה אפילו לעולם הבא שגם שם הם הולכים ומתעלים, שנאמר: "ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון", שגם כאשר הם בעולם הבא, עד אשר תבוא הגאולה באחרית הימים ויראה אלהים בציון, הולכים הם עוד מחיל אל חיל.

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר